Perfekcionizam

Diktatura idealiziranja, poznatija kao perfekcionizam

Diktatura idealiziranja, poznatija kao perfekcionizam   Perfekcionizam predstavlja patološku težnju ka postizanju savršenstva u svim aspektima života. Perfekcionizam je često doživljavan kao pozitivna karakteristika, koja se povezuje sa uspjehom i visokim standardima, ali ima i svoju tamnu stranu. Ljudi koji pate od perfekcionizma, često sebe osuđuju i kritiziraju zbog svake greške koju naprave, osećaju se…