Vještina pregovaranja

Vještina pregovaranja u svakodnevnim odnosima

Vještina pregovaranja u svakodnevnim odnosima   Sposobnost učinkovitog pregovaranja je vrijedna vještina u osobnom i profesionalnom okruženju, jer omogućuje pojedincima da komuniciraju svoje potrebe, zagovaraju sebe i postignu obostrano korisne rezultate. Međutim, pregovaranje također može biti izvor tjeskobe i stresa za mnoge ljude, osobito one koji se bore s asertivnošću ili imaju strah od sukoba.…