karpmanov trokut

Karpmanov trokut – Spasitelj, žrtva, progonitelj

Karpmanov trokut – Spasitelj, žrtva, progonitelj   Karpmanov trokut, poznat i kao Dramski trokut, model je koji je stvorio psihijatar Stephen Karpman kako bi objasnio kako ljudi mogu biti uhvaćeni u negativnu međuljudsku dinamiku. Trokut se sastoji od tri uloge: Žrtva, Progonitelj i Spasitelj. Svaka uloga predstavlja različitu poziciju koju ljudi mogu zauzeti u sukobu…