holistički pristup liječenju

Holistički pristup liječenju donosi cjelovite rezultate

Holistički pristup liječenju donosi cjelovite rezultate   Holistički pristup liječenju donosi sigurnost i dobrobit tijela i uma te je temeljni faktor za održavanje zdravlja. Peter Levine, Joe Dispenza i Rudiger Dhalke su svjetski poznati stručnjaci koji promoviraju holistički pristup zdravlju, koji se fokusira na ove temeljne faktore kako bi se spriječile potencijalne bolesti.   Peter…