geštalt terapija

Kako izgleda geštalt terapija?

Geštalt terapija Geštalt terapija je vrsta terapije koja se fokusira na integraciju misli, osjećaja i ponašanja na holistički način. Pristup je razvio njemačko-američki psiholog Fritz Perls 1940-ih i 1950-ih. Ovaj oblik psihoterapije se razvijao tijekom godina. Geštalt psihoterapija proizašla je iz rada Geštalt psihologa, koji su proučavali kako ljudi doživljavaju i komuniciraju s okolinom oko…