Odrasla djeca emocionalno nezrelih roditelja

Odrasla djeca emocionalno nezrelih roditelja

Odrasla djeca emocionalno nezrelih roditelja Jedan od najčešćih tema u terapiji je utjecaj emocionalno nezrelih roditelja na njihovu djecu. Ovo je složena tema koja zahtijeva temeljito razumijevanje uključene dinamike i utjecaja koji može imati na pojedince tijekom njihovih života. Knjiga “Odrasla djeca emocionalno nezrelih roditelja ” Lindsay C. Gibson pruža vrijedan izvor za pojedince na…