pretilost

Pretilost i ovisnost o hrani

Pretilost i ovisnost o hrani Pretilost je složeno pitanje koje je postalo sveprisutno u suvremenom društvu. Ljudi se suočavaju s raznim izazovima i promjenama u načinu života koji utječu na njihovu tjelesnu težinu. Iako se često smatra kao pitanje prehrane i fizičke aktivnosti, pretilost može biti i rezultat dubljih psiholoških i emocionalnih faktora. Definicija pretilosti…