tjelesna psihoterapija

Tjelesna psihoterapija i rad na tijelu

Tjelesna psihoterapija i rad na tijelu Tjelesna psihoterapija ili tjelesno orijentirana terapija je vrsta terapije koja stavlja naglasak na vezu između uma i tijela. Prepoznaje da fizička iskustva u tijelu mogu utjecati na naše mentalno i emocionalno zdravlje i obrnuto. Ova vrsta terapije nastoji pomoći pojedincima da razumiju i iscijele ovu vezu, što dovodi do…