partnerska terapija

Partnerska terapija – Kako poboljšati komunikaciju

Partnerska terapija – Kako poboljšati komunikacijske vještine   Partnersa terapija Imago je oblik terapije za parove koji naglašava važnost komunikacije i empatije u održavanju zdravih odnosa. Ovu su terapiju razvili Harville Hendrix i Helen LaKelly Hunt i pruža praktične alate koji pomažu pojedincima da poboljšaju svoje komunikacijske vještine i prodube svoju emocionalnu povezanost sa svojim…