Grupna terapija

Grupna terapija ili podrška i lijećenje u grupi

Sa grupnom terapijom krečemo kad se prijavi minimalno 7 ljudi.

Terapijska skupina nudi podršku pri součavanju sa problemima današnjice, podršku u korona krizi, postizanju svojih potenciala, lakšanju depresije, mjenjanju neželjenih ponašanja i slično.

Grupa je zatvorenog tipa (max. 10 ljudi), podržavajuča i sigurna. Za prijavu pošalji poruku sa vašim podacima i željama i javimo vam se sa više informacija.

*U “Prihvati se” grupna terapijska grupa kreče sa formiranjem u 2022. Prijave preko elektronske pošte [email protected] .